مدیرکل استاندارد لرستان ازصدور 376 گواهی ایمنی آسانسور از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: کمتر از 10 درصد وسایل بازی مراکز تفریحی استان استاندارد سازی شده اند.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، مرضیه قنبریان، گفت: حدود یک هزار و 55 وسیله بازی در شهربازی ها و مراکز تفریحی لرستان فعال هستند اما، کمتر از 10 درصد این تعداد استاندارد سازی شده است.

مدیرکل استاندارد لرستان، تصریح کرد: این یک هزار و 55 وسیله بازی در قالب 115 مرکز تفریحی از قبیل 25 شهربازی،  32 پارک بازی، 56 زمین بازی و 2 مرکز قایق رانی سطح استان فعالیت می کنند که میزان استاندارد سازی آنان زیر 10 درصد است.

عمده موارد غیر استاندارد مربوط به وسایل بازی است

وی، تاکید کرد: عمده وسایل تطبیق داده نشده با استانداردهای لازم، مربوط به وسایل بازی مراکز تفریحی استان است.

قنبریان، گفت: متاسفانه این عدم استانداردسازی در وسایل بازی همواره برای مردم مخاطاراتی در پی داشته چراکه 81 درصد از حجم مراکز مورد اشاره را در بر گرفته و عموم مردم از این وسایل استفاده می کنند که نیازمند استانداردسازی هستند.

آسانسور لرستان

از ابتدای سال جاری، 376 گواهی ایمنی آسانسور در لرستان صادر شده است

مدیرکل استاندارد لرستان، تصریح کرد: در حوزه آسانسور نیز خوشبختانه از ابتدای سال تاکنون 376 گواهی ایمنی صادر کرده ایم که بخش عمده ای از آن مربوط به آسانسور واحدهای مسکن مهر است.