فعالان فضای مجازی اردبیل در یک حرکت خودجوش برای کمک هزینه خرید جهیزیه عروس دختر بی سرپرست در کمتر از سه روز مبلغ هفتادمیلیون ریال کمک های مردمی جمع کردند.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، فعالان فضای مجازی اردبیل در یک حرکت خودجوش برای کمک هزینه خرید جهیزیه عروس دختر بی سرپرست در کمتر از سه روز مبلغ هفتادمیلیون ریال کمک های مردمی جمع کردند.

مبلغ جمع آوری شده توسط فعالان فضای مجازی با همکاری فروشگاه های لوازم خانگی با تخفیف ویژه وسایل جهیزیه عروس برای فرد مورد نظر خریداری و ارسال خواهدشد.

 مردم اردبیل بار دیگر با کمک های خود نشان دادند در هر شرایط اقتصادی همچنان آماده کمک رسانی به اقشار ضعیف جامعه هستند.

مردم نوع دوست اردبیل همیشه در کارهای خیر و عام المنفعه پیش قدم بوده و با کمک های خود ثابت کردند دغدغه قشر ضعیف جامعه را فراموش نکردند و با وجود شرایط سخت معیشتی و اقتصادی همت آنان برای دستگیری از همنوعان بلند است.

جمع آوری این مبلغ در طی سه روز در نوع خود منحصر بفرد و کم نظیر است و می تواند الگویی عملیاتی برای یاری رساندن به نیازمندان به صورت مصداقی و در صورت برنامه ریزی شدن و فراهم شدن شرایط به صورت کلی جامعه وسیعی از نیازمندان را پوشش دهد.