مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: برای رفع تصرف رودخانه ها هرمزگان 130 دستور قضایی صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، صلاح الدین رحیمی در این خصوص با تفکیک شهرستان های استان گفت: در بندرعباس تعداد 74 دستور رفع تصرف اخذ شده که از این تعداد 69 فقره اجرا شده است که شامل 32 هکتار خارج شهر و 79262 متر مربع درون شهری میشود.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای هرمزگان اظهار داشت: تعداد دو دستور قضایی رفع تصرف در شهرستان بندرخمیر، شش فقره بندرلنگه، 1 فقره پارسیان، 30مورد رودان ، 17 مورد میناب و سه مورد در حاجی آباد صادر شده است.

رحیمی عنوان کرد: از این تعداد دستور قضایی در شهرستان ها تعداد 17 مورد بنا به دستور قضایی اجرا شده است که معادل 20 هکتار خارج شهری و 336 هزار و 815 مترمربع در محدوده شهری بوده است.