معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد بر ضرورت درک شرایط فعلی کشور از سوی مدیران دستگاه‌های استان تاکید کرد چراکه شیوه‌های معمول مدیریتی در شرایط کنونی موثر نیست.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، علی زینی‌وند معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد در نشست کارگروه استانی مقابله با تحریم‌ها که با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط در استانداری یزد برگزار شد، اظهار کرد‌: شیوه‌های معمول مدیریتی در شرایط کنونی موثر نیست.

وی با بیان این که مدیران دستگاه‌ها باید شرایط فعلی کشور را درک کنند،‌ افزود:‌ اهمیت پایش اطلاعات و انعکاس خواسته‌های مردم به مسئو‌لان برای اتخاذ تصمیمات مناسب ضروری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد در پایان تأکید کرد: تسهیل و تسریع در امور گمرکی، اصلاح قوانین در جهت رفع مشکلات کارآفرینان، اصلاح قوانین زمینه ساز  فساد و پیش بینی و ترسیم سناریوهایی که ممکن است در آینده با آنها روبرو شویم، از جمله مهمترین مواردی است که باید نسبت به تدوین برنامه‌ریزی تخصصی آنها اقدام شود.