۱۲ چاه غیر مجاز تولید زغال چوب در شهر شهرستان خمینی شهر تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، یک واحد تولید زغال چوب غیر مجاز در نزدیکی محدوده مسکونی شهر اصغر آباد از توابع شهرستان خمینی شهر با استفاده از روش های سنتی فعالیت می نمود با حضور نیروی انتظامی تخریب شد.

گفتنی است؛ در سال جاری با شروع فصل سرما و ایجاد پدیده وارونگی دما و درپی شکایت های مردمی، با دستور دادستان و همکاری شهرداری اصغر آباد و اداره حفاظت محیط زیست خمینی شهر در دو مرحله تعداد 25 حلقه چاه و توده تولید زغال تخریب شده است.