مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: المپیاد علمی مهارتی پرسنل فوریت‌های پزشکی استان اصفهان برای نخستین بار در کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، غفور راستین اظهار کرد: المپیاد علمی مهارتی پرسنل فوریت‌های پزشکی استان اصفهان با حضور بیش از 500 نفر در قالب پروژه ای جامع وبزرگ برای نخستین بار در کشور برگزار شد.

 وی ادامه داد:المپیاد علمی مهارتی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان با حضور بیش از 500 نفر شرکت‌کننده از پرسنل عملیاتی فوریت‌های پزشکی شاغل در پایگاه‌های شهری و جاده‌ای استان طی ٥ نوبت در روزهای 17، 18، 27، 28 و 30 بهمن ماه برگزار شد.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: المپیاد علمی مهارتی پرسنل فوریت‌های پزشکی استان اصفهان با هدف سنجش وضعیت علمی و مهارتی پرسنل اورژانس، نیازسنجی آموزشی برای سال 98 و رتبه‌بندی پرسنل فوریت‌های پزشکی در 4 مرحله برگزار شد.