رئیس پلیس راهور شهرستان ابرکوه در خصوص تصادفاتی که نیاز به کروکی دارند این گونه بیان می کند: بعضاً مشاهده می‌شود اغلب رانندگانی که تصادف می‌کنند از فرایند رسیدگی‌ قانونی و تشریفات مرتبط اطلاع کافی نداشته و به همین دلیل برای دریافت خدمات کارشناسی از پلیس سر در گم می‌شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزرای موج یزد، سروان مهدی عمادی،  رئیس پلیس راهور شهرستان ابرکوه در خصوص مواقعی که پس از تصادف نیاز به کروکی است، می گوید: هموطنان به منظور آشنایی در خصوص تصادفاتی که نیاز به کروکی دارند باید توجه کنند که هرگاه یکی از خودروهایی که تصادف کردند، خودروی نظامی باشد یا هرگاه تصادف بین چند وسیله نقلیه (سه وسیله و یا بیشتر از سه وسیله نقلیه) رخ داده باشد همچنین در صورتی که علت تصادف حرکت با دنده عقب باشد باشد، نیاز به کشیدن کروکی است.

وی می گوید: هرگاه یکی از طرفین حادثه و تصادف فاقد بیمه نامه شخص ثالث باشند یا میزان خسارت وارده در سال جاری بیش از 77 میلیون ریال یا مازاد بر سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه طرف مقصر باشد همچنین در صورتی که یکی از طرف های تصادف فاقد گواهینامه رانندگی باشد، نیاز به کشیدن کروکی بعد از تصادف است.

این مقام مسئول ادامه می دهد: هرگاه یکی از طرفین تصادف ساکن محل بروز حادثه نبوده و مسافر و یا میهمان آن استان است که در این صورت بستگی به خود مسافر دارد که کروکی بخواهد یا خیر همچنین لازم است توجه شود هرگاه تصادف با اشیاء ثابت مانند، پایه چراغ برق، جدول، گاردریل باشد نیز کروکی لازم است.

وی اظهار می دارد: رانندگان باید بدانند هرگاه یکی از وسایل نقلیه دخیل در حادثه تصادف موتورسیکلت یا یدک کشی با موتورسیکلت باشد و یا  هرگاه یکی از طرفین یا سرنشینان مجروح و فوت شوند و به عبارتی تصادف منجر به جرح یا فوت افراد تلقی شود، به کروکی محل تصادف نیاز داریم.

سروان عمادی می افزاید: چنانچه یکی از طرفین به نظریه ابرازی از سوی کارشناس پلیس راهور اعتراض داشته باشد حتما باید کروکی خودروهایی که تصادف کردند توسط کارشناس تهیه و مورد بررسی قرار می گیرد.