مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: در راستای جلوگیری از هرگونه حقوق کارگران و کارفرمایان کمیته نظارت بر آرای صادره هیئت های تشخیص استان تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، قاسم رحیمی امروز در جلسه شورای معاونین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل اظهارکرد: در راستای جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان کمیته نظارت بر آرای صادره هیئت های تشخیص استان تشکیل می شود.

وی با اشاره به ساختار و وظایف این اداره کل گفت: با توجه به حوزه ها و شرح وظایف گسترده این اداره کل بعد از ادغام سه وزارت خانه و تشکیل یک وزارتخانه واحد ضروری است انجام وظایف محوله معاونت ها خارج از چهارچوب های سنتی پیشین انجام شود.

رحیمی با تاکید بر اصلاح ساختارها در معاونت های پنجگانه این اداره کل گفت: فکر خلاق در انجام امور محوله و شرح وظایف کارکنان این اداره کل باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تشریح برنامه های تعاون این اداره کل یادآور شد: تشکیل کمیته شرکت های تعاونی مشکل دار و بازدید و نظارت هفتگی از این تعاونی ها، آگاه سازی بستر جامعه و تعاون گران استان از توان صادراتی استان از نیازهای مبرم این حوزه می باشد که باید عملیاتی شود.

وی در ادامه با اشاره به اختصاص خط اعتباری در حوزه مشاغل خانگی گفت: در بحث مشاغل خانگی نباید تنها به صدور مجوز اکتفا کرد و ضرورت دارد پیگیری های لازم تا حصول نتیجه این مشاغل در دریافت تسهیلات توسط کارکنان این مجموعه به عمل آید.

رحیمی با اشاره به تغییر رویکرد کسب و کار در کل دنیا خواستار تدوین الگوی مشاغل خانگی جدید و تغییر ماهییت این مشاغل در کنار رویکرد قبلی آن شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل انجام فرایندهای بازرسی را یکی از وظایف مهم حوزه روابط کار در جهت بروز صوانح کار برشمرد و گفت: لازم است کمیته نظارت و بررسی واحد های حادثه خیز  با توجه به مسئولیت این اداره کل در جهت رعایت موارد ایمنی در واحدهای کارگری راه اندازی شود.

وی در ادامه صیانت از نیروی کارو جلوگیری از بروز تنش های کارگری را مهم عنوان کرد و یادآور شد: تشکیل کمیته تخصصی نحوه پرداخت بیمه و حقوق کارگران و ایجاد تعامل موثر با کارآفرینان و مدیران واحدای کاگری در جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکل با ارائه مشاوره ها و یا تسهیلات ضروری می باشد.