معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار یزد گفت: دستگاه های تصمیم گیر و قانونگذاران از تحولات کسب و کارهای قانونی در بستر فضای مجازی عقب ماندند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، علی زینی وند، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار یزد در کار گروه حمایت از کسب و کارهای قانونی در بستر فضای مجازی با بیان اینکه معمولا دستگاه های تصمیم گیر و قانونگذار، از تحولات این نوع کسب و کار عقب ماندند، افزود: دلیل این امر هم این بوده که رشد این بخش قابل توجه، فزاینده و البته امیدوار کننده بوده است.

معاون استاندار یزد، تشکیل این کارگروه را نتیجه پیگیری های استان ها برای حل مشکلات کسب و کارهای نوپا دانست و اضافه کرد: امروز دیگر نمی توان با استفاده از قوانین سنتی، کسب و کارهای نوپا را پیگیری کرد.

زینی وند ادامه داد: در فضای امروز دنیا، دیگر جنگ رو در رو وجود ندارد و جنگ سایبری و حملات سایبری دیده می شود و مدیریت بحران کشور و وزارت ارتباطات به عنوان یکی از بخش های زیرساختی، آمادگی خوبی دارند.

وی تصریح کرد: با وجودی که دولت در فهم سیاست های این بخش پیشرو است ولی بدنه دولت همچنان نگاه سنتی به کسب و کارهای نوپا دارند و این کارگروه در واقع تلاش می کند تا ضرورت فهم این نوع فعالیت ها و لزوم نهادینه کردن آن را به متولیان ، گسترش دهد.

این مسئول، آسان ترین و سهل الوصول ترین راه را برای تغییر نگاه به کسب و کارهای نوپا، انتخاب مدیرانی دانست که درک درستی از فعالیت این نوع کارها داشته باشند.

معاون استاندار یزد تأکید کرد: دیگر نباید فعالیت های جزیره ای درباره کسب و کارهای نوپا داشته باشیم و هر مشکلی در این خصوص در این کارگروه بررسی شود و در واقع تشکیل جلسات این کارگروه به صورت اقتضایی یا اضطراری و یا برای تسهیل در روند فعالیت های این بخش است.