استاندار اردبیل گفت: به منظور کنترل ترافیک شهری و نظارت بر تردد تعداد ۶۸ دکل ثبت تخلفات در شهر اردبیل نصب می شود.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، اکبر بهنام جو ظهر امروز در جلسه مانیتورینگ شهری که در سالن کنفرانس استانداری اردبیل برگزار شداظهار داشت: سرمایه گذار این سیستم و سامانه هوشمند شهری متعهد شده این پروژه را بصورت B.O.T با شهرداری عقد قرار داد می کند و۴۰درصد اعتبار لازم نیز توسط دولت تامین می شود.

وی با بیان اینکه در تابستان تراکم ترافیک در مرکز و میادین شهر بیشتر است افزود: باید فاز اول این طرح تا اوایل تیرماه اجرایی شود و این کار سبب خود کنترلی در فضای شهری می شود.

بهنام جو ادامه داد: سرمایه گذار با صرف ۸میلیارد تومان در نقاط حساس و پر ترافیک دکل های ثبت تخلفات هوشمند را با استفاده از سیستم رادیویی و فیبر نوری راه اندازی می کند.

استاندار اردبیل گفت: حل معضل ترافیک در مرکز استان می تواند آرامش شهروندان و مسافران را فراهم کند در این راستا نیروی انتظامی و شهرداری باید همکاری لازم را داشته باشند.