مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: هم اکنون میزان مصرف سرانه آب در اصفهان نسبت به سرانه مصرف در دیگر نقاط در کشور کمتر است بطوریکه می توان گفت اصفهان درکاهش مصرف سرانه در کشور پیشرو است .

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، هاشم امینی گفت: هدف از ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، کاهش مصرف از سوی تمام بهره برداران است بنحوی که مصارف خانگی کاهش یابد. این درحالیست که هم اکنون میزان مصرف سرانه آب در اصفهان نسبت به سرانه مصرف در دیگر نقاط در کشور کمتر است بطوریکه می توان گفت اصفهان درکاهش مصرف سرانه در کشور پیشرو است.

وی گفت: بسیار جای خوشحالی است که برای اولین بار درکشور با ابتکار دکتر رضایی استاندار اصفهان انجمن خیریه در قالب ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در اصفهان تشکیل شد.

امینی افزود: با توجه به اینکه سازمانهای مردم نهاد غیردولتی خیرین اصفهان  علاقمند به ترویج فرهنگ صحیح آب در اصفهان شدند با همکاری این نهاد بتوانیم بیش از پیش مردم را تشویق به مصرف صحیح آب کنیم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به روند کاهشی مصرف سرانه آب در اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت:مصرف آب در استان اصفهان در10 سال گذشته از 189 لیتر به 154 لیتر در شبانه روز کاهش یافته است.

مصرف سرانه آب

وی اعلام کرد: هدف از ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، کاهش مصرف از سوی تمام بهره برداران است بنحوی که مصارف خانگی کاهش یابد. این درحالیست که هم اکنون میزان مصرف سرانه آب در اصفهان نسبت به سرانه مصرف در دیگر نقاط در کشور کمتر است بطوریکه می توان گفت اصفهان درکاهش مصرف سرانه در کشور پیشرو است.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به طرح توزیع لوازم کاهنده مصرف آب بین شهروندان، افزود: این شرکت در ماه های اخیر لوازم کاهنده مصرف آب را بصورت اقساطی به متقاضیان تحویل داده که صرف جویی حدود20 درصدی را برای این مشترکان به همراه داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اصفهان تاکید کرد: با توجه به کاهش منابع آبی، سازگاری با کم آبی تنها راه دسترسی پایدار به آب شرب است لذا مردم مصرف بهینه آب را در دستور کار قرار دهند.

امینی افزود: بیش از یک دهه از وقوع خشکسالی در کشور می گذرد بطوریکه هم اکنون درمرحله تنش آبی قرار داریم که بر مبنای آن منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر، شهرستان و یا روستا کمتر از آب مورد نیاز در اوج مصرف است.

امینی افزود: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با واگذاری بیش از دو میلیون و 100 هزاراحاد انشعاب، جمعیتی بالغ بر چهار میلیون نفر را در 92 شهر استان تحت پوشش آبرسانی قرارداده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: درچند سال اخیر به دنبال فعالیت مستمر اکیپ نشت یابی، هدررفت آب در استان اصفهان به حدود 16.2 درصد رسید در حالیکه این رقم در سال 86 بیش از 31 درصد بوده است.

لازم به یادآوری است؛ از دیگر اقدامات در راستای مصرف بهینه آب در استان اصفهان استفاده از پساب جهت رفع نیاز آبی صنایع می باشد.