مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: بر اساس شاخص‌ها باید سالانه ۳۰ مورد اهدای عضو در استان‌ها انجام شود، اما از ابتدای سال تاکنون تنها چهار مورد اهدای اعضا در کرمانشاه انجام‌شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، دکتر کریمی ضمن تأکید بر فرهنگ‌سازی در خصوص تأثیرات مثبت اهدای عضو در سطح جامعه اظهار داشت: در اهدای عضو هیچ‌وجهی دریافت و پرداخت نمی‌شود و افراد به‌جای دفن کردن اعضای عزیزانشان، آن را به نیازمندان اهدا می‌کنند و جان عده‌ای را نجات می‌دهند.

دکتر کریمی بابیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تمام توان برای ارتقا و ترویج فرهنگ اهدای عضو در کرمانشاه می‌کوشد، ابراز داشت: از بدن یک فرد مرگ مغزی شده می‌توان هشت عضو به بدن نیازمندان پیوند زد و در کرمانشاه هم‌اکنون امکان پیوند تنها ۳ تا ۴ عضو از اعضای بدن وجود دارد

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص محیا شدن شرایط پیوند قلب در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، افزود: مرگ مغزی مترادف با مرگ قلبی است و ثابت‌شده افراد مرگ مغزی شده دیگر به زندگی بازنمی‌گردند و در همین راستا در سال آینده شرایط برای اهدای عضو و پیوند قلب در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فراهم می‌شود.