مدیرکل آموزش و پرورش یزد در شورای آموزش و پرورش استان یزد گفت: رویکرد مهارت آموزی از جمله اولویت های اصلی وزارت آموزش و پرورش است و سند تحول بنیادین هم براین موضوع تاکید دارد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، عباسعلی دانافر با بیان اینکه نظام آموزشی باید از آموزش های نظری به سمت مهارت محوری تغییر کند، اظهار داشت: باید زمینه جذب و رشد دانش آموزان به سمت مراکز کاردانش ، فنی و حرفه ای فراهم شود.

وی خاطر نشان کرد: باید تمهیدات لازم در تامین فضای آموزشی، تجهیزات و نیروهای انسانی مورد نیاز صورت گیرد و در تلاش هستیم اعتبار لازم در این زمینه را جذب و از ظرفیت های خیرین نیز استفاده کنیم.