مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2گفت:نهمین محموله روغن خام خوراکی آفتابگردان توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به کارگزاری شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 وارد بندر امیرآباد استان مازندران شد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران و به نقل از روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2اظهار داشت:کشتی تجاری Dahi byul byul با ظرفیت 5هزار  تن روغن خام خوراکی آفتابگردان به صورت فله از روسیه وارد بندر امیرآباد شده و در حال تخلیه است.

سید محمد جعفری افزود: با ورود و تخلیه این کشتی تاکنون حدود 45 هزار تن از میزان 66هزار تن روغن خام خوراکی آفتابگردان که مقرر شد با هماهنگی های صورت گرفته توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران طی دو مرحله 33هزار تنی وارد بنادر شمالی گردد، در بندر امیرآباد تخلیه و به مراکز ذخیره سازی بارگیری شد.

جعفری در پایان تصریح کرد: این میزان واردات روغن خام خوراکی آفتابگردان برای تامین بخشی از ذخایر استراتژیک کشور است.