رئیس کمسیون بودجه شورای شهر ساری گفت: بودجه سال آینده شهرداری 557 میلیارد تومان بوده که نسبت به بودجه سالجاری 13.5 درصد رشد را نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، قاسم قاسمی اظهار داشت:  66 ساعت جلسه کارشناسی برای بررسی لایحه بودجه شهرداری برگزار شده و بودجه سال 98 دربرگیرنده 65 درصد بودجه عمرانی و 35 درصد بودجه جاری است.

وی ادامه داد: بودجه پیشنهادی شهرداری ساری کاملا بر اساس ماده 68 قانون شهرداری ها بوده و برای اولین بار در بودجه شهرداری ساری 13.23 درصد از کل بودجه به درآمدهای پایدار تخصیص داده شده است.

این عضو شورای اسلامی شهر ساری بیان داشت:  از مجموع بودجه عمرانی، 132.2مبلغ 81 میلیارد تومان سازمان عمران، 24 میلیارد تومان سازمان سیما و منظر شهری، 10.1 میلیارد تومان سازمان فاوا، 7.3 میلیارد تومان سازمان پسماند، 5.4 میلیارد تومان سازمان ترافیک، 2.4 میلیارد تومان سازمان بهشت رضا تخصیص یافته است.

قاسمی افزود: در حال حاضر 155پروژه عمرانی به ارزش 470 میلیارد تومان در ساری در دست اجرا است که 55 پروژه به ارزش 177 میلیارد تومان با پیشرفت فیزیکی 54 درصد در سال جاری اجرایی شده است.