سومین جشنواره ملی سازه‌های برفی در منطقه گردشگری سرچشمه شهر افوس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سومین دوره جشنواره ملی سازه‌های برفی با حضور 39گروه برای ساخت تندیسهای برفی در منطقه گردشگری سرچشمه شهر افوس برگزار شد.

در پایان سومین جشنواره ملی سازه‌های برفی در شهرافوس 19 اثر فاخر دربخش حرفه ای سازه ای با عنوان آینه بصیرت،دربخش مردمی سماورذغالی ودربخش دانش آموزی سازه لندآرت به عنوان آثار برگزیده معرفی شدند.

گفتنی است؛ بیش از30هزار گردشگر برای تماشای جشنواره ملی سازه‌های برفی به منطقه گردشگری سرچشمه شهر افوس در اصفهان واردشدند.

جشنواره سازه برفی