در نشست شورای اداری استان یزد احمد ترحمی بهابادی به عنوان معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، در نشست شورای اداری استان یزد با حضور محمد علی طالبی استاندار یزد و اکبر طالبی چاهوکی بازرس کل استان ، احمد ترحمی بهابادی به عنوان معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد معرفی شد، پیش از این به مدت پنج سال محمدعلی طالبی استاندار یزد عهده دار این مسئولیت بوده است.