بازرس کل استان یزد گفت: برخی از تخلفات مالی، مربوط به بی اطلاعی مدیران از آیین نامه هاست که آموزش آنان برای جلوگیری از بروز تخلفات ناخواسته با توجه به رویکرد پیشگیری از بروز تخلف در سازمان بازرسی، ضروری است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، اکبر طالبی چاهوکی افزود: با وجود تعداد کم پرونده های مربوط به سوء استفاده از بیت المال ، اکثر پرونده های تشکیل شده به محکومیت منجر شده که نشان دهنده دقت بازرسان استان در پیگیری موارد منجر به تشکیل پرونده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت حفظ بیت المال ، هیات های رسیدگی و دادگاه های مسئول در پرونده های جرائم مرتبط با سوء استفاده مالی، از اعمال رافت اسلامی برای مرتکب چنین جرائمی باید پرهیز کنند.

طالبی یادآور شد: برخی از تخلفات مالی ، مربوط به بی اطلاعی مدیران از آیین نامه هاست که آموزش آنان برای جلوگیری از بروز تخلفات ناخواسته با توجه به رویکرد پیشگیری از بروز تخلف در سازمان بازرسی، ضروری است.

وی همچنین شتاب بخشی به انتخاب شهردار یزد از سوی شورای شهر را مورد تاکید قرار داد و از استاندار یزد خواست در این زمینه پیگیری های لازم از سوی وزارت کشور صورت گیرد.