مدیر کل اداره استاندارد استان یزد گفت: بر اساس قانون آن دسته از آزمایشگاه هایی که تاییدیه لازم را از مرکز ملی تایید صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند می توانند در رابطه با تطبیق ویژگی کالا ها با استانداردها اظهار نظر کنند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمد حسین ماجدی اردکانی افزود:خوشبختانه در آزمایشگاه های همکار اداره کل استاندارد استان یزدظرفیت های علمی و فنی خوبی وجود دارد.

وی ادامه داد: بر اساس قانون آن دسته از آزمایشگاه هایی که تاییدیه لازم را از مرکز ملی تایید صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند می توانند در رابطه با تطبیق ویژگی کالا ها با استانداردها اظهار نظر کنند ضمن این که مرجعیت آزمایشگاه های فعال مجموعه سازمان ملی استاندارد ایران نیزمحفوظ است.

این مقام مسئول تصریح کرد:آزمایشگاه های همکار اداره کل استاندارد استان یزد در زمینه های مختلف صنایع غذایی و کشاورزی،صنایع ساختمان،صنایع شیمیایی، نساجی و سلولزی،صنایع برق، مکانیک و فلز شناسی، اندازه شناسی و اوزان و مقیاس ها فعال هستند که روزانه فرآورده های متعددی را در استان آزمون می کنند.

دبیر شورای فرهنگ سازی حمایت از کالای ایرانی گفت:آزمایشگاه های مورد تایید اداره کل استاندارد استان یزدبه لحاظ صنفی زیر مجموعه انجمن صنفی آزمایشگاه های همکار هستند ولی توسط بازرسان و کارشناسان اداره کل ، بازرسی و کنترل های دوره ایی در طول سال نیز در جریان و انجام می شود.

ماجدی اردکانی در پایان تاکید کرد:از تمامی صاحبان صنایع و تولید کنندگان درخواست داریم اگر به نحوه آزمون و ارائه نتایج آزمایشگاهی اعتراض داشته و نقص و تخلفی را مشاهده کردند مورد را به اداره کل استاندارد استان یزد گزارش کنند تا از طریق آزمون نمونه شاهد و اثبات تخلف، برخورد قانونی لازم با متخلفین صورت پذیرد.

وی افزود: آزمایشگاه های همکار  استاندارد بازوان پرتوان استاندارد ومهم ترین رکن در ارزیابی انطباق کالا های استاندارد هستند.