کارشناس مسئول بررسی، مبارزه و مراقبت بیماری های آبزیان اداره کل دامپزشکی استان یزد گفت: زنبور داران با حفظ ارتباط خود با کارشناسان دامپزشکی و رعایت دقیق توصیه های آنان شرایط بهداشتی را در کندو ها و تولید عسل فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، حمید پورمیرزایی در این خصوص اظهار داشت: از آنجا که طبق قانون سازمان دامپزشکی زنبور عسل به عنوان یک فراورده خام تحت پوشش برنامه های کنترلی و پیشگیرانه دامپزشکی قرار دارد کنترل بیماری های آن نیز توسط کارشناسان دامپزشکی صورت می گیرد؛ به بیان دیگر کارشناسان دامپزشکی حافظ سلامت صنعت زنبور داری و محصولات آن در استان می باشند.

وی با بیان این نکته که بیماری های عمده زنبور عسل به دو نوع انگلی و باکتریایی تقسیم می شوند افزود: نوزما و واروا از جمله شایع ترین بیماری های تهدید کننده سلامت زنبورهای عسل می باشد که هر کدام از راه های گوناگونی از طریق تغذیه با آب و غذای آلوده، غارت کندوها، ملکه آلوده، نقل و انتقال کندوها، انتقال قاب های شفیره ازکلونی های آلوده به کلونی های سالم و رعایت نکردن نکات بهداشتی هنگام وارد نمودن بچه کندو به زنبورستان، قابل انتقال و انتشار می باشند.

حمید پورمیرزایی با اشاره به ضررهای اقتصادی وارده به زنبورداران، ناشی از بروز بیماری در کلونی های زنبور عسل اظهار داشت: کارشناسان دامپزشکی با پایش منظم بیماری های زنبور عسل در مناطق مختلف نقش مهمی در پیشگیری از بروز و شیوع بیماری ها داشته و بدین وسیله به رونق صنعت زنبوداری و جلوگیری از خسارات اقتصادی ناشی از تلفات زنبور عسل کمک می نمایند.

وی در خاتمه به زنبور داران توصیه کرد: با حفظ ارتباط خود با کارشناسان دامپزشکی و رعایت دقیق توصیه های آنان و فراهم آوردن شرایط بهداشتی ضمن تضمین موفقیت شغلی خود،  و محصول سالم با کیفیت را به مصرف کنندگان ارائه دهند.