مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان از گازگرفتگی 8 نفر در اصفهان و شاهین شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غفور راستین بیان داشت: دو حادثه گازگرفتگی 8 شهروند را در اصفهان و شاهین شهر راهی بیمارستان کرد.

وی ادامه داد: در 48ساعت گذشته سه مرد و دو زن از اعضای خانواده ای در خیابان بزرگمهر با انتشار گازمنوکسید کربن از دودکش بخاری دچار گازگرفتگی و با حضور ماموران اورژانس به بیمارستان های  فارابی وامین اصفهان منتقل شدند.

غفور راستین اظهار داشت: همچنین دو مرد و یک زن هم در منزل مسکونی در شهرگز شاهین شهر به سبب رعایت نکردن اصول ایمنی در نصب دودکش بخاری مسموم و به بیمارستان گلدیس منتقل شدند.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان به شهروندان توصیه کرد: در فصل سرما هنگام استفاده از وسایل گاز گرمایشی نکات ایمنی را رعایت کنند.