8 طرح ملی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان در اختیار مجلس شورای اسلامی و اتاق ایران قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، از مهمترین ویژگی های نشست مشترک کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با دو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاوزی اتاق ایرانطرح های 8 گانه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان  بود که در ادامه گزیده ای از این طرح ها ارائه خواهد شد.

جلوگیری از بارگذاری جدید بر حوزه آبریز کشور با توقف یک طرح مخرب

طرح 500 هزارهکتاری توسعه باغات دیم در ارضی شیب دار که در سند ششم توسعه نیز مصوب شده در واقع طرحی است که آب مورد نیاز خود را نه از طریق دیم بلکه از طریق آب های سطحی تامین می کند و این مهم می تواند یک بارگذاری جدید بر حوزه های آبریز کشور از جمله زاینده رود محسوب شود. در حال حاضر با اقدامات این کمیسیون بندهای از این طرح در سطح کشور و توقف کامل آن در استان اصفهان محقق شده اما توقف کامل آن در سطح کشور یک امر ضروری است

ایجاد ستاد ملی نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب

 اگرچه ایجاد این ستاد در هیئت دولت به تصویب رسیده است اما ایجاد چنین ستادی بدون اختیارات قانونی اصل 138 مانند شورای عالی آب و شورهای هماهنگی حوزه آبریز کاری از پیش نخواهد برد. و این کمیسیون مجدانه به دنبال تفیذ این اصل به کارگروه ملی نجات زاینده رود است.

ایجاد بستر لازم برای کشت فراسرزمینی در اوکراین

با توجه به اینکه کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان بستر و اطلاعات لازم در خصوص کشت فراسرزمینی در اوکراین را فراهم ساخته است. حمایت های دولت برای اجرای این طرح به وضوح مشخص و اعلام شود.

بانک اطلاعات گیاهان دارویی ساگا

این بانک اطلاعاتی در راستای اصلاح الگوی کشت و حضور در بازارتجارت جهانی گیاهان دارویی تدوین شد و تمامی اصلاعات در خصوص گونه های گیاهان دارویی ، شرایط رشد ، بازار و ... در آن پیش بینی شده است.

 منطقه ویژه تولید کربوهیدارت های گیاهی

این  طرح در راستای کاهش ضایعات کشاورزی و تبدیل هیدرات های کربن به محصولات تجاری نظیر اتانول از طریق ایجاد مناطق ویژه تولید کربوهیدارت های گیاهی  تدوین شده است که پیگیری های این کمیسیون برای اجرای پایلوت آن در فریدن سبب تبدیل شد این این شهرستان به منطقه ویژه اقتصادی شد .این طرح از جمله طرح هایی است که قابلیت اجرا در سطح کشور را دارد.

سند استراتژیک شیر

این سند به منظور افزایش صادرات محصولات لبنی و در پاسخ به مازاد تولید شیر و پتانسیل های اصفهان در این زمینه تدوین شد.  سند استراتژیک شیر در واقع منجر به تولید شیر با استاندارد های جهانی می شود که این مهم شرایط حضور ایران در بازارهای جهانی این محصول را فراهم می کرد . نتایج مثبت اجرای این طرح در برخی از دامداری های استان اصفهان محرز شده و تعمیم آن به سطح کشور می تواند مثمرثمرباشد.

طرح تکنولوژی های نوین تولید سورت و بسته بندی سیب درختی

این طرح به منظور ارتقاء کیفی و کمی تولید سیب در شهرستان سمیرم و سایر مناطق مستعد جهت دستیابی به بازارهای صادراتی تدوین شد. تعامل با دو اتحادیه ایتالیایی و فرانسوی جهت تبدیل باغات سیب از پایه های بذری به پایه های کوتاه از جمله اقدامات برای تحقق این هدف بود که اجرای آن نیازمند حمایت های دولتی است.

برنامه جامع مدیریت تالاب گاوخونی

مستعد بودن تالاب گاوخونی برای تبدیل شدن به کانون ریزگردهای سمی و امکان جابجایی این ریزگرد ها تا شعاع یک هزار کیلومتری خشک شدن این تالاب را به یک مساله ملی تبدیل کرده است که لازم است با ایجاد ستاد ملی نجات زاینده رود ، تامین حق آبه قانونی و پایش دائمی از خشک شدن آن جلوگیری کرد.