مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: در زمینه نصب کنتور های هوشمند پیشرفت خوبی داشتیم ضمن اینکه بخش شرب و بهداشت فاقد کنتور هوشمند است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، "محمد مهدی جوادیان‌زاده" متوسط بارش بلند مدت در یزد 49 میلی‌متر بود که علی‌رغم بارش‌های خوب در روزهای اخیر هنوز نتوانسته‌ایم به این میزان برسیم.

وی در خصوص نصب کنتور هوشمند با چاه ها گفت: پیش بینی ما برای نصب کنتورهای هوشمند در سال 97 تعداد یک هزار و 776مورد بود که تا‌کنون به رقم یک هزار و 719 مورد رسیده‌ایم و تعداد باقیمانده به علت کمبود اعتبار دولت هنوز محقق نشده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد با بیان اینکه کنتور های هوشمند به کنتور های الکترومغناطیسی تغییر کرده اند، افزود: در بخش کشاورزی 63 درصد چاه‌های مجاز به کنتور هوشمند مجهز شده‌ که این رقم در بخش صنعت و خدمات، 34 درصد است و در بخش شرب و بهداشت فاقد کنتور هوشنمد هستیم.