مدرسه روستای کیچی با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال توسط شرکت عمران، به صورت اساسی بازسازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مدرسه روستای کیچی در همسایگی شهر جدید بهارستان، با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال توسط شرکت عمران بهارستان، به صورت اساسی بازسازی شد.

بازسازی مدرسه روستای کیچی که در عرصه ای به مساحت ۱۳۰۰ متر مربع انجام شد،  شامل آسفالت، دیوارکشی، نماکاری، تعمیر و بهسازی سرویسهای بهداشتی، افزایش تعداد کلاس ها و دفاتر اداری، نصب سیستمهای گرمایشی پیشرفته پکیچ و رادیاتور، اصلاح سیستمهای سرمایشی و نصب کولر و تجهیزات جانبی، رنگ و نقاشی، دیوار نویسی، زیباسازی فضاهای آموزشی  می باشد.