پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس در شهرستان تفت تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس بر روی دستان مردم شهید پرور شهرستان تفت تشییع و در مجتمع پژوهشکده علوم و فنون هسته ای شهرستان تفت تشییع و به خاک سپرده شد.

این دو شهید گمنام در عملیات رمضان در شرق بصره و عملیات ایذایی والفجر ۸ در جزایر بوارین به شهادت رسیدند.