نایب رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی استان اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، سعید روانفر مدیرعامل آژانس مسافرتی آسمان هفتم و نایب رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی استان اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان  اصفهان بازدید کرد.

آسمان هفتم