رییس شبکه دامپزشکی خمینی شهر ازکشف و جمع آوری 300 کیلوگرم آلایش خوراکی دامی غیرمجاز در خمینی شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سعید جان بخش گفت: از فعالیت سردخانه نگهداری300 کیلوگرم آلایش خوراکی دامی غیرمجاز در خمینی شهر جلوگیری شد.

وی بیان داشت: در بازرسی کارشناسان نظارت بربهداشت عمومی و مواد غذایی این شبکه از مراکز عرضه آلایش دامی این شهرستان   300 کیلوگرم آلایش خوراکی منجمد از این  سردخانه غیر مجاز  در پارکینگ منزلی کشف و جمع آوری شد.

رییس شبکه دامپزشکی خمینی شهر گفت: با توجه به حجم عظیم آلایش دامی استحصالی در شهرستان خمینی شهر هم اکنون 10 مرکز فرآوری و  بسته بندی آلایش دامی خوراکی مجاز در این شهرستان مشغول فعالیت است.