عسگریان گفت: حضور خبرنگاران در جلسات شورای شهر منعی ندارد و هیچ موضوعی در مجموعه شهرداری و شورا نباید از نگاه مردم پنهان بماند.

سید مسعود عسگریان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج در خصوص ارتباط بین طرح شهاب و حضور خبرنگاران در شورای اسلامی شهر همدان عنوان کرد: طرح شهاب به شفاف‌سازی در تمامی حوزه عملکرد شهرداری و شورای شهر می‌پردازد؛ این شفاف‌سازی در شهرداری می‌تواند شامل برگزاری مناقصات، چگونگی برگزاری مناقصات وتمام موضوعاتی دیگر که مردم و شهروندان در خصوص عملکرد شهرداری و به‌تبع آن شورای شهر باید بدانند را دربرمی گیرد.

 رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان در ادامه با اشاره به اینکه این موضوع از سوی ریاست شورا به جهت پیگیری در شورا و شهرداری به کمیسیون نظارت محول شده است، مطرح کرد: یکی از ارکان شفاف‌سازی حضور خبرنگاران در جلسات علنی صحن شورا و کمیسیون‌های زیرمجموعه است که با حضور خود در این جلسات و استفاده از ابزار و سازوکارهای لازم و مربوط به حرفه خود به رصد و کسب اطلاع از موضوعات، اقدامات، فعالیت‌ها و فرآیندهای حاکم در نحوه اجرای امور شهر و شهرداری پرداخته و اخبار را به آن صورت که اتفاق می‌افتد به سمع و نظر مردم برسانند.

وی افزود: بر اساس قانون برخی از جلسات صحن بر اساس مصوبات اعضای شورا همانند مجلس غیرعلنی اعلام می‌شود؛ عمده جلسات شورای شهر همدان علنی است و حضور خبرنگاران آزاد است و در این زمینه شرایط باید به شکلی فراهم شود که شفافیت در عملکرد شورا و شهرداری افزون برگذشته ظهور پیدا کند و در این فضا از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

عسگریان بابیان اینکه هیچ موضوعی در مجموعه شهرداری و شورا نباید از نگاه مردم پنهان بماند، گفت: حضور خبرنگاران در جلسات شورای شهر منعی ندارد.