مدیر اداره درآمد شهرداری سنندج از تصویب و ابلاغ لایحه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع در آمدی شهرداری سنندج در سال 98 خبر داد و گفت: لایحه سال آینده بر اساس ارزش بافت منطقه ای تدوین شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، روناک بابایی اظهار داشت: یکی از اقدامات این اداره تدوین لایحه تعرفه عوارض، بهای خدمات وسایر  منابع در آمدی شهرداری است.

 مدیر اداره درآمد شهرداری سنندج بیان کرد: امسال لایحه تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع در آمدی  دارای تغییرات گسترده ای  بوده و  لایحه سال آینده براساس ایجاد توازن در حوزه های مختلف  شهر، ارزش معا ملاتی و بافت محل، توجه به نوع کاربری های موجود و کاربری های مورد در خواست در آینده تدوین شده است.

وی گفت: شکستن بلوک های گسترده به چندین بلوک و تعدیل قیمت های هر بلوک حسب نزدیکی به معابر اصلی، میادین مرکز اصلی سطح شهر، تعدیل در مناطقی که هنوز توسعه شهری چندان نداشته و باعث ترغیب جهت ساخت وساز وروجوع سازندگان صنعت ساختمان به این مناطق، کاهش قیمت در بافت های فرسوده شهری و نواحی جهت ترغیب ساکنین جهت تجمیع و نوسازی را از دیگر تغییرات اعمال شده در تدوین لایحه تعرفه عوارض، بهای خدمات وسایر منایع در آمدی  سال آینده است.

 بابایی افزود: مقایسه بافت های جدید و قدیم شهری به منظور رونق ساخت وساز حسب بررسی فراوانی پرونده های ساختمانی در مناطق از جمله دیگر تغییرات  صورت گرفته در لایحه عوارض  وبهای خدمات در سال 98 است.

وی اعلام کرد:  از ابتدای مهرماه کار تدوین لایحه عوارض با برگزاری جلسات مختلف آغاز شد و در آذر ماه جهت تصویب به شورای شهر تقدیم شد.

 بابایی عنوان کرد: در شورای شهر هم لایحه تدوین شده با استفاده از نظرات کارشناسان ونخبگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت وپس از تصویب جهت تایید به فرمانداری ارجاع داده شد.

 مدیر اداره درآمد شهرداری سنندج از تصویب وتایید لایحه تعرفه عوارض ،بهای خدمات وسایر منابع در آمدی شهرداری در سا ل 98 خبر داد و گفت : شهروندان می توانند جهت اطلاع از جزییات این لایحه به سایت شهرداری سنندج مراجعه نمایند.