رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان با بیان نامشخص بودن فضای اقتصادی در ماههای اخیر کشور گفت: فعالان اقتصادی در فضای کنونی در شرایط سرگردانی به سر می برند.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان ، قاسمعلی جباری در پنجمین جلسه این کمیسیون با بیان نامشخص بودن فضای اقتصادی در ماههای اخیر کشور گفت: فعالان اقتصادی در فضای کنونی در شرایط سرگردانی به سر می برند و از اطلاعات کافی برای پیش بینی فضای آینده و در نتیجه انتخاب استراتژی مناسب برای سرمایه گذاری برخوردار نیستند.

 وی وجود ارتباطات مناسب با کشورهای همسایه را بستر خوبی برای تجارت و فعالیت اقتصادی دانست و تصریح کرد: در اغلب کشورهای توسعه یافته بیش از 50 درصد از تعاملات تجاری با کشورهای همسایه صورت می گیرد بعنوان نمونه بیش از 56 درصد از مبادلات تجاری آلمان با کشورهای هم مرز خود در حوزه یورو اتفاق می افتد، این در حالی است که حجم این مبادلات درایران علیرغم وجود سابقه طولانی اشتراکات فرهنگی، دینی و حتی سیاسی با همسایگان خود، زیر 40 درصد و بسیار کمتر از استانداردهای جهانی است، آنهم در صورتیکه در سالهای اخیر در چند نوبت کشور تحت تحریم های شدید در سطح بین المللی قرار داشته و تبادلات تجاری با کشورهای همسایه می تواند یکی از مهمترین راهکارهای دور زدن تحریم ها باشد.

اتاق بارزگانی اصفهان

رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان، ترمیم وتقویت ارتباطات سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه را ابتدایی ترین راهکار خروج از بحران و بهبود اقتصاد کشور دانست.

جباری در ادامه بر مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد ولزوم از بین بردن انحصارات دولتی به منظوررشد و توسعه اقتصادی کشور تاکید نمود.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان  سیاستگذاری نامناسب اقتصادی کشور به همراه صدور بخشنامه ها و اتخاذ تصمیمات بعضا متناقض را یکی از چالش های بزرگ فعالان اقتصادی دانست و تصریح کرد: در چند ماه اخیر شاهد صدور بیش از 7 بخشنامه ارزی کاملا متناقض از سوی دولت و بانک مرکزی  بودیم و همین امر سردرگمی فعالان اقتصادی را در پی داشته است چراکه هیچ تضمینی برای تثبیت این بخشنامه ها و صادر نشدن بخشنامه جدید و متناقض با بخشنامه های موجود وجود ندارد.