موج گزارش می دهد: بحث شفافیت آراء نمایندگان مجلس و شورا موضوعی قابل تامل و دارای اهمیت است ، شفافیت در آراء نمایندگانی که وکالت مردم را پذیرفته اند می تواند نظارت شهروندان بر عملکرد آنها را در پی داشته باشد و نمایندگانی پاسخگوتر را در تحلیل آراء ایشان شاهد باشیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، بحث شفافیت آراء نمایندگان مجلس و شورا موضوعی قابل تامل و دارای اهمیت است ، شفافیت در آراء نمایندگانی که وکالت مردم را پذیرفته اند می تواند نظارت شهروندان بر عملکرد آنها را در پی داشته باشد و نمایندگانی پاسخگوتر را در تحلیل آراء ایشان شاهد باشیم.

بر حسب موضوعات و اتفاقاتی که در سطوح مختلف در جامعه می افتد، افکار عمومی با توجه به دیده ها و شنیده های خود سعی بر تحلیل مطالب و رخدادهای مطرح و جاری بر می آید، در ابتدای امر داده ای خام در مقیاس یک خبر به عرصه می غلتد و در میانه میدان قرار می گیر د.

ساکنان جامعه هر یک با تاملی  به فراخور شناخت خود،  موضوع را از دریچه ای، نگاهی همراه با تعصب یا بدون بغض بر حسب دانسته های خود و یا برگرفته از داده های دیگری بررسی می کند و حاصلش از نگاهش به داده ای خام در میدان را بر سرانگشتان خود  و روی به دیگران که یافتم آنچه  در دل این داده بود را  فریاد می کشد، اما آیا این فریاد را می توان پایان ماجرا تصور کرد؟

او با بیان اینکه نیست چیزی دیگر، رخ به روی دیگری گردانده و فریاد می زند تا بکاهد از حجم نادانسته ها، کنجکاوی ها، ابهامات  و آنچه را که بدان نیندیشیده است، پس به مقام سعی بر می آید تا مهر پایانی باشد  بر  جریان تفکر و دیالکتیکی که خواه، ناخواه و دانسته و یا ندانسته شکل یافته است.

بدین جا رسیدیم که جامعه خود سعی بر بررسی داده ها با توجه به دانسته های خود می کند و احتمال امکان هرگونه برداشتی رامی توان متصور شد که این تصورات و داده کاوی ها حول داده ای خام که در میانه میدان خودنمایی می کند، می تواند آبستن اتفاقاتی متفاوت و متمایز باشد. در این شرایط و فضای شکل یافته آنچه می تواند افکار عمومی را متوجه دست یابی به نگاهی روشن و شفاف در  تحلیل داده ها کند تنها وتنها پاسخگوئی نمایندگان و مسئولان و صاحبان امراست.

این پاسخگوئی زمانی منتج به نتیجه ای مطلوب، مورد انتظار، افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد مردم  و  داشتن جامعه ای مردم سالار خواهد شد که پاسخگوئی دوطرفه را شاهد باشیم. حال افکار عمومی خود قضاوت کند که می توان جامعه ای مردم سالار و  شفاف را بدون پاسخگوئی دوطرفه تجسم کرد؟

آیا شفافیت در آراء نمایندگان مجلس با افزایش نظارت شهروندان و تشکل ها و احزاب و افزایش نظارت رسانه ها زمینه ساز  پاسخگوئی دوطرفه ای را که ضرورتش را بررسی کردیم به دنبال نخواهد داشت؟

آیا شفافیت در آراء نمایندگان مجلس منجر به افزایش آگاهی های عمومی و خروج جامعه از ابهام ها و مسائل حل نشده را به دنبال نخواهد داشت؟

آیا شفافیت در آراء نمایندگان مجلس، نمایندگان را پاسخگوتر و توجه شان را به تصمیم سازی ها وتصمیم گیری هایشان بیشتر نخواهد کرد؟

آیا شفافیت در آراء نمایندگان مجلس، فسادهای پارلمانی را کشف نخواهد کرد؟

نگرانی های مطرح در این باب کدامند؟

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دراین خصوص مطالبی را بیان کرده از جمله:

  • نمایندگان درخواست کننده شفافیت آراء مبنای علمی و تجربه جهانی در این خصوص را بررسی کنند زیرا شاید عواقبی در آینده متوجه جامعه باشد.
  •  بحث شفافیت آرای نمایندگان مجلس ربطی به موضوع شفاف سازی در کشور نداشته و تنها با هدف اعمال فشار، پرونده سازی و رد صلاحیت و ایجاد مشکلات برای نمایندگان مطرح شده است.

مسعود پزشکیان در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری موج که آیا شما با شفافیت آراء نمایندگان مجلس موافق هستید گفت: بنده با شفافیت داده ها موافقم و نه با تفتیش عقاید

نکته: آیا تقاضای پاسخگوئی نمایندگان که وکیلان مردم در مجلس اند بر بیان تحلیل خود در آراء شان و تصمیم گیری هایشان بر حسب اهمیت موضوع می تواند تفتیش عقاید خوانده شود؟

چرا پزشکیان شفافیت در آراء نمایندگان را به تفتیش عقاید مرتبط می کند؟ پاسخ به این سوال همان پاسخگوئی دوطرفه ای است که بدان اشاره کردیم و با این پاسخگوئی دوطرفه است که می توان روندی روبه رشد را در فرآیند مردم سالاری و پیوند آن با افزایش سرمایه اجتماعی  ملموس وعینی متصور شد.

نایب رئیس مجلس در واکنش به توضیح خبرنگار موج مبنی بر اینکه  شفافیت آراء نمایندگان مجلس می تواند خواسته هر فردی در جامعه از نماینده خود باشد تا عملکردش را پاسخگو باشد، گفت: شما به نماینده ای رای دهید که این خواسته را میسر کند.

لازم به ذکر است اگر تنها مانع شفافیت در آراء،  نگرانی های مطرح شده از سوی نمایندگان مخالف است، باید به تامل و بررسی همت گمارد.