بخشدار هرمز از برگزاری جشنواره فرهنگی گردشگری دینی با حضور چند استان در جزیره هرمز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «سید مجد الدین حسینی» با بیان اینکه نخستین جشنواره فرهنگی گردشگری دینی با حضور چند استان در جزیره هرمز برگزار می‌شود، افزود: این جشنواره با برپایی شصت غرفه صنایع دستی و غذا‌های بومی محلی برپا می‌شود.

وی گفت: این جشنواره از ۲۱ بهمن ماه به مدت یک هفته درکنار ساحل این جزیره دایرمی شود.

بخشدار هرمز با اشاره به حضور گردشگران در این جزیره گفت: با توجه به اینکه ماهانه قریب به ۴۰ هزار گردشگر به این جزیره تردد می‌کنند که درخصوص حضورگردشگران به جزیره زیبای هرمز رکورد زدیم.

وی افزود: بارایزنی‌های که با اداره بنادر و دریانوردی شهید حقانی و بندر چندمنظوره هرمز انجام شده که از ۲۳ بهمن ماه ساعات تردد شناور‌های مسافری به جزیره هرمز و بلعکس تغییرمی کند.

بخشدار هرمز گفت: ساعات تردد شناور‌های مسافری از بندرعباس به جزیره هرمز از ساعت ۶ وچهل وپنج دقیقه و ۹ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۷ و ۲۱.۳۰ و ازجزیره هرمز به بندر حقانی ساعات ۷ و ۱۰ و ۱۳.۳۰ و ۱۵.۳۰ و ۱۹ است.