مدیر آبفا اردستان گفت: با توجه به محدودیت شدید منابع آبی کارگاه آموزشی توانمند سازی آموزگاران مصرف بهینه آب در اردستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج  اصفهان، شریعتمدار در کارگاه آموزشی توانمند سازی آموزگاران در زمینه مدیریت مصرف بهینه آب گفت: از آموزگاران و مربیان آموزش و پرورش می خواهیم بازوی توانمد آبفا در ترغیب مردم به مصرف بهینه آب باشند.

وی اعلام کرد: با توجه به محدودیت شدید منابع آبی در شهرستان اردستان هنوز مصرف سرانه آب در  این شهرستان بیشتر از متوسط استان است.

وی با اشاره به میزان سرانه آب در اردستان تصریح کرد: در حال حاضر میزان سرانه آب خانگی در اردستان بیش از 180 لیتر در شبانه روزاست در صورتی که مصرف سرانه آب در استان 154 لیتر در شبانه روز می باشد.

مدیر آبفا اردستان گفت: با توجه به محدودیت شدید منایع آبی در این شهرستان می طلبد با همکاری و تعامل قشر بسیار اثر آموزگاران فرهنگ مصرف صحیح آب را در جامعه ترویج دهیم.

شریعتمدار با بیان اینکه در سالهای اخیر آبفا و اداره آموزش و پرورش اردستان همکاری مطلوبی در راستای ترغیب دانش آموزان به مصرف صحیح آب داشته اند اظهار داشت:در سالهای اخیرآبفا با همکاری اداره آموزش و پرورش  اقدام به برگزاری برنامه های متنوع پیرامون چگونگی مصرف بهینه آب برای دانش آموزان نمود که در این میان می توان به برگزاری مسابقه نقاشی آب مساوی زندگی اشاره کرد.

کارگاه آموزش مصرف بهینه آب

وی گفت: با نصب فشار شکن بر روی شبکه توزیع آب فشار شبکه را از 6 اتمسفر به 3 اتمسفر کاهش دادیم که این امر در راستای توزیع عادلانه آب در دستور کار قرار گرفت.

مدیر آبفا اردستان اعلام کرد:در تابستان 23 حلقه چاه متفرقه در اردستان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت 4 حلقه چاه آب از شهرداری که از لحاظ کیفی و سلامت مورد تایید دستگاههای ذیصلاح بود به شبکه آب متصل شد که منجر به افزایش 55 لیتر آب در ثانیه در شبکه توزیع شهرستان اردستان گردید.

وی گفت: آبفا اردستان علاوه بر تامین آب شرب جمعیت 35 هزار نفری شهری آب شرب 24 روستا را با جمعیتی بالغ بر 5 هزار نفر را نیز تامین می کند.

مدیر آبفا اردستان گفت: از آموزگاران می خواهیم در این کارگاه آموزشی پس از آشنایی بیش از پیش با راههای مصرف بهینه آب، این راهکارهها را به دانش آموزان به خوبی بیاموزند تا در مصرف صحیح آب در جامعه نهادینه شود.