مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان از حضور استان هرمزگان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان برومند با اشاره به شعار این دوره از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته «گردشگری و تحول دیجیتال» افزود: ارائه اپلیکیشن گردشگری، انیمیشن گردشگر و تورهای مجازی از برنامه های این اداره کل در غرفه هرمزگان می باشد.

مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان ادامه داد: در غرفه هرمزگان با ارایه مراسم آیینی از بازدیدکنندگان پذیرایی می‌شود و مهماندار شایسته جمع کثیری بازدیدکنندگان داخلی و خارجی خواهیم بود.

وی افزود: کتابچه گردشگری شهرهای هرمزگان، معرفی سوغات هرمزگان، پوشاک هرمزگان، workshop صنایع دستی، نقش حنا از دیگر مواردی است که در حاشیه غرفه هرمزگان در این نمایشگاه ارایه شده است.

وی با اشاره به اینکه تلاش می شود تا در این نمایشگاه از همه داشته‌های فرهنگی استفاده کنیم، افزود: میراث فرهنگی هرمزگان با همه توان در این نمایشگاه حاضر می شود.