رئیس اداره آموزشگاههای آزاد و مشارکت های مردمی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: قریب به 12 میلیون نفرساعت آموزش های مهارتی در بخش غیردولتی طی 10 ماهه سال جاری انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسین مصلی نژاد اظهار داشت: در ده ماهه سال جاری 11 میلیون و 949 هزار  و 176 نفر- ساعت در قالب 10 هزار و 790 دوره آموزشی در آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد استان اصفهان اجرا گردید که 56 هزار و 81  نفر دوره ثبت شده است.

وی ادامه داد: این آموزش ها در بخش های خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی در 38 رشته آموزشی از قبیل امور مالی و بازرگانی، فناوری اطلاعات، مراقبت و زیبایی، طراحی و دوخت، تکنولوژی فرهنگی، عمران، تأسیسات، صنایع دستی  در قالب 627 حرفه مهارتی به متقاضیان ارائه شده است.

رئیس اداره مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی گفت: در استان اصفهان 1279 آموزشگاه دارای مجوز بوده که 51 درصد تعهدات آموزشی اداره کل را اجرا می نمایند که از این تعداد 1141 آموزشگاه در حوزه بانوان و 138 آموزشگاه در حوزه برادران فعالیت آموزشی دارند.