یک متخلف شکار وصید پرندگان که اقدام به شکار چهار قطعه پرنده کرده بود در شهرستان خوانسار دستگیرشد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، ماموران یگان حفاظت محیط زیست در خوانسار یک متخلف شکار و صید را که اقدام به شکار چهار قطعه پرنده از نوع کبوتر چاهی نموده بود را دستگیر کردند.

از این متخلف یک قبضه سلاح شکاری گلوله زنی مجاز و یک قبضه سلاح ساچمه ای ۵/۴و تعدد یک عدد فشنگ  کشف و و مراتب صورتجلسه  جهت پیگیری پرونده به مراجع قضایی ارسال شد.

گفتنی است؛ به استناد ماده ۱۰ قانون شکار و صید، هرگونه شکار و صید جانوران‌ وحشی‌ ، عادی‌ بدون‌ پروانه،‌ مشمول مجازات نقدی‌ از۱۰۰ هزار تا یک‌ میلیون‌ ریال‌ یا ‌از یک‌ ماه‌ تا شش‌ ماه‌ حبس است.