مسئول واحد بهداشت محیط شماره یک اصفهان از کشف 130 عسل تقلبی در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، شهرام احتشامی گفت: کارشناسان بهداشت محیط در بازرسی از یک واحد صنفی130 کیلوگرم عسل تقلبی در اصفهان کشف کردند.

وی افزود: 130 کیلوگرم عسل تقلبی در شیشه های 500 گرمی و یک کیلوگرمی بسته بندی و به صورت جعلی برچسب گذاری و آماده توزیع شده بود که کشف و متخلفان به مراجع قضائی معرفی شدند.