با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور 41واحد مسکونی ویژه معلولان در کاشان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، ۴۱ واحد مسکونی ویژه معلولان با اعتباری بالغ بر حدود 40میلیارد ریال با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور در کاشان به بهره برداری رسید.

گفتنی است؛ این واحدهای مسکونی ویژه خانواده های دارای دو معلول زیر پوشش بهزیستی است که در مدت دو سال با کمک خیران کاشانی ساخته شده است.

افتتاح واحد مسکونی بهزیستی