رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان اصفهان ازکشف نامه ای متعلق به دوران محمد علی شاه قاجار در یکی از خانه های قدیمی اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  مسعود کثیری گفت: این نامه‌ها در یکی از خانه‌های قدیمی اصفهان پیدا شده است که حدود ۱۱۰ سال است که باز نشده‌اند.

وی اظهار داشت: در این بسته سه نامه پیدا شده  که در یک کرباس پیچیده و سه برگه لاک و مهر شده در آن قرار گرفته است.

کثیری افزود: این نامه سر بسته خطاب به ام الخاقان، دختر بزرگ امیرکبیر، زن مظفرالدین شاه و مادر محمدعلی شاه قاجار است که  در یکی از خانه های قدیمی در میدان امام  اصفهان پیدا شده است.

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان اصفهان گفت: ام الخاقان دختر عزت الدوله خواهر تنی ناصرالدین شاه و زنان معروف و جسور دوره قاجار بود که به دلیل اینکه در آن زمان می‌خواستند محمدعلی شاه را ضایع کنند، ام الخاقان را زن شایسته‌ای معرفی نمی‌کردند.

گفتنی است؛  تاریخ این نامه به سال ۱۲۸۷ می‌رسد.