با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی امروز طرح استانداردسازی اورژانس بیمارستان غرضی اصفهان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مراسم بهره‌برداری از طرح استانداردسازی اورژانس بیمارستان غرضی اصفهان با حضور محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد.

اورژانس بیمارستان غرضی در 2100 متر مربع فضای جدید و با 33 تخت با اعتباری بالغ بر 3.7 میلیارد تومان امروز با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی  به بهره برداری رسید.

گفتنی  است؛  اورژانس بیمارستان غرضی شامل دو بخش ایزوله و بستری موقت است که برای ساخت و ساز و تجهیز آن حدود 5 میلیارد تومان هزینه صورت گرفته است.

اصفهان- پروزه استاندارسازی بیمارستان غرضی