با حضور وزیر ورزش نخستین استخر مسافت کوتاه استاندارد کشور به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع در مبارکه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، نخستین استخر مسافت کوتاه استاندارد کشور در زمینی به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع و اعتباری بالغ  بر ۱۹۰ میلیارد ریال با حضور وزیر ورزش و جوانان در مبارکه افتتاح شد.

گفتنی است؛ نخستین استخر مسافت کوتاه استاندارد کشوردر مبارکه  با اعتبار بخش خصوصی و مشارکت شهرداری مبارکه ساخته شده است.

استخر در مبارکه