یک دستگاه حفاری غیرمجاز چاه در شهرستان آران و بیدگل توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، یک دستگاه حفاری  غیرمجاز که در حال حفاری یک حلقه چاه غیرمجاز در یک واحد دامداری واقع در منطقه جعفرآباد آران و بیدگل بود شناسایی و توقیف شد.

گفتنی است؛  حفاران چاه غیر مجاز در آران و بیدگل نیز دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند.