با حضور وزیر راه و شهرسازی ساخت باند دوم جاده کاشان – برزک کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، ساخت مرحله دوم باند جاده کاشان - برزک با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی کلنگ زنی شد.

برای ساخت 14کیلومتر باند دوم جاده کاشان - برزک بیش از 170میلیارد ریال اختصاص یافته است.

گفتنی است؛ طول جاده کاشان - برزک تا موته 63کیلومتر است  که تاکنون 9کیلومتر این جاده دو بانده شده است.

وزیر راه و. شهرسازی در کاشان