مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان گفت: گازگرفتگی در استان اصفهان یک قربانی و 3۴ نفرمسموم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، غفور راستین بیان داشت: گاز گرفتگی در استان اصفهان یک قربانی گرفت و 3 نفر را نیز راهی بیمارستان کرد.

وی افزود: خانم 88ساله دهاقانی بر اثر انتشار گاز زغال در فضای بسته حمام جان باخت.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان گفت: در حادثه ای دیگر نیز بر اثر نشت گاز از بخاری بدون دودکش در روستای اسلام آباد شهرضا سه مرد 15،17و25 ساله مسموم و راهی بیمارستان صاحب الزمان این شهرستان شدند.