قائم مقام وزیر در طرح مسکن مهر کشورگفت پروژه های مسکن مهر کشور نهایتا تا پایان سال 98 به اتمام میرسند و تحویل خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمد اصغری مهرآبادی در هفتاد و هشتمین جلسه شورای مسکن استان اصفهان بیان داشت: پروژه های مسکن مهر کشور نهایتا تا پایان سال 98 به اتمام میرسند و تحویل خواهند شد که با توجه به پیشرفت خوب احداث این واحدها در استان اصفهان پروژه های تکمیلی تا پایان سال جاری افتتاح و پروژه های نیمه کاره نیز تا شهریورماه سال آینده تکمیل و تحویل متقاضیان مورد نظر شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه استان اصفهان عملکرد بسیار خوبی در تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی مهر به مردم در مقایسه با کشور داشته و به منظور رفع مشکلاتی همچون خدمات زیربنایی، مالیات ، بیمه و مشکلات ایمنی لازم است مصوبات قبلی جلسات گذشته یک به یک اجرایی گردد.

این مقام مسئول وزارت راه وشهرسازی با تاکید بر اجرایی نمودن مصوبات شورای مسکن گفت: این مصوبات برای تمامی دستگاهها فصل الخطاب است و لازم است تا جهت رفع مشکلات موجود عملیاتی شوند.

راه و شهرسازی اصفهان

این مقام مسئول وزارت راه وشهرسازی بیان داشت: پروژه های مسکن مهر کشور نهایتا تا پایان سال 98 به اتمام میرسند و تحویل خواهند شد که با توجه به پیشرفت خوب احداث این واحدها در استان اصفهان پروژه های تکمیلی تا پایان سال جاری افتتاح و پروژه های نیمه کاره نیز تا شهریورماه سال آینده تکمیل و تحویل متقاضیان مورد نظر شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان نیز با ارائه گزارشی از پروژه های مسکن مهر استان بیان داشت: برنامه ساخت 160 هزار واحد مسکونی شهری در استان اصفهان از سال 86 رقم خورد که از این میزان تاکنون 149 هزار واحد افتتاح و 555 واحد نیز در ایام دهه فجر به افتتاح می رسد و با تکمیل پروژه های نیمه تمام استان قطعا تا نیمه سال آینده این واحدها با کلیه امکانات زیربنایی و روبنایی تحویل متقاضیان خواهد شد.

حمیدرضا امیرخانی گفت: از 68 سایت مسکن مهر استان تاکنون 60 سایت مسکن مهر با ظرفیت 498 هکتار با پرداخت 110 میلیارد ریال یارانه، 6200 تن قیر یارانه ای و تهاتر زمین با ارزش 186 میلیارد ریال تحویل شهرداری ها شده تا بحث آماده سازی این سایتها در استان انجام پذیرد.