پس از 18 ماه خشکی در اصفهان زاینده‌رود دوباره در نصف جهان جاری شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، پس از بازگشایی دریچه سد زاینده رود  آب در رودخانه زاینده‌رود جاری شد.

خروجی سد زاینده‌رود که از 8 بهمن افزایش یافته بود ظهر امروز و پس از گذشت از شهرستان های مختلف به ناژوان اصفهان رسید.

گفتنی است؛ تا سه ساعت دیگر آب در پل های تاریخی اصفهان  از جمله پل خواجو و سی و سه پل  جاری خواهد شد.