مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: مردم ولی نعمتان نظام اسلامی هستند و ما وظیفه داریم با همه توان در پی حل مشکلات آنها باشیم.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، عباس اهرابی، مدیرکل کمیته امداد گیلان در حاشیه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی گیلان ضمن دیدار چهره به چهره با مردم در جمع خبرنگاران گفت: مردم ولینعمتان نظام اسلامی هستند و ما وظیفه داریم با همه توان درپی حل مشکلات آن ها باشیم.

وی با تاکید بر اینکه کمیته امداد به تنهایی قادر به رفع و حل همه مشکلات نیازمندان نیست افزود: بسیاری از مشکلات محرومان با همدلی و تشریک مساعی سازمان ها و نهادهای خدمت رسان قابل حل است که افزایش این همدلی ها و همکاری ها در ادامه خدمت رسانی ها انتظار می رود.

اهرابی در پاسخ به سوال یک خبرنگار که پرسید آیا کمیته امداد توانسته اهداف حضرت امام (ره) را محقق ساخته است، گفت: قطعا در طول چهار دهه فعالیت این نهاد توانسته ایم خدمات گسترده ای را درزمینه معیشت، مسکن، درمان، فرهنگی و اشتغال به خانوارهای نیازمند و آسیب پذیر ارائه کنیم و یکی از اهداف مهم حضرت امام(ره) از تاسیس کمیته امداد رسیدگی به امور مستضعفان بود.

مدیرکل کمیته امداد گیلان خاطرنشان کرد: بسیاری از مراجعه کنندگان جوان هستند و از نداشتن شغل مناسب و عدم درآمد کافی خود و خانواده رنج می برند که کمیته امداد در حد توان و برابر دستورالعمل این نهاد با پرداخت وام اشتغال آنها را در مسیر توانمندی قرار می دهد.

شایسته ذکر است مدیرکل کمیته امداد گیلان از ابتدای صبح با حضور در غرفه این نهاد در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی گیلان در رشت پاسخگوی مراجعه کنندگان است .