رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: رویکرد اتاق بازرگانی اصفهان در دوره هشتم تمرکز بر آموزش به اعضا بوده و در این راستا همایش ها و کارگاه های آموزشی متنوعی برگزار شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، امیر کشانی درهمایش آموزشی بهبود مستمر (کایزن) گفت: رویکرد اتاق بازرگانی اصفهان در دوره هشتم تمرکز بر آموزش به اعضا بوده و در این راستا همایش ها و کارگاه های آموزشی متنوعی برگزار شده است.

وی تصریح کرد:طی تحقیقات انجام شده از سوی اتاق اصفهان ،اغلب اتاق های بازرگانی پیشرو مانند پاریس و استانبول بیش از 70 درصد بودجه خود را به آموزش و توانمندسازی اعضا اختصاص می دهند.

 رییس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان آموزش را نوعی سرمایه گذاری نه هزینه دانست و گفت: برای حضور در بازارهای بین المللی و افزایش صادرات نیاز به  آموزش های نوین در عرصه بین المللی داریم.

وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی اصفهان طی چهار سال گذشته به عنوان اتاق برتر کشور در بخش آموزش شناخته شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه واسادی ژاپن در این همایش گفت:کایزن (kaizen)  بهبود مستمر یکی از اصول مهم مدیریت ژاپنی است که به عنوان یک اقدام اصلاحی در سازمان ها و شرکتها شناخته می شود.

پروفسور سیچی فوجیتا اظهار داشت: کایزن یک اقدام برگشتی ، بازخوردی و اصلاحی در فرایندها و فعالیت هاست.

وی اصلاح مبتنی بر کاهش هزینه را یکی از مهمترین اصول کایزن برشمرد و گفت:راهکارهای کم هزینه همواره در کایزن مورد توجه است.

پروفسور سیچی فوجیتا تصریح کرد: ساماندهی در عام ترین مفهوم آن عبارت است از نظم دادن به کلیه اجزای یک سازمان جهت نیل به اهداف. از دیدگاه «پنج ساماندهی به معنای تشخیص ضرور از غیرضرور، اتخاذ تصمیمات قاطع و اعمال مدیریت اولویتها برای رهایی از غیرضروریها است. در دیدگاه «پنج اس»، ساماندهی امری دشوارتر از قراردادن اشیاء در گوشه‌ای می‌باشد و هدف ایجاد نظمی مطلوب و مناسب است.

استاد اقتصاد دانشگاه واسادی ژاپن بیان کرد: نظم و ترتیب به معنی قرار دادن اشیاء در مکانهای مناسب و مرتب به نحوی که بتوان از آنها به بهترین وجه استفاده کرد. نظم و ترتیب راهی است برای یافتن و بکار بردن اشیای مورد نیاز، بدون انجام جستجوهای بیهوده. هنگامی که هر چیز با توجه به کارکرد و در نظر گرفتن کیفیت و ایمنی کار در جای مناسب و مشخص قرار داشته باشد، محل کار همواره منظم و مرتب خواهد بود.

گفتنی است؛ همایش آموزشی بهبود مستمر (کایزن) با حضور پروفسور سیچی فوجیتا ( Seiichi Fujita) استاد اقتصاد دانشگاه واسادی ژاپن در سالن همایش های بین المللی تاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.