یک متخلف شکار و صید همراه با لاشه یک کل وحشی در منطقه شکار ممنوع کلاته شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، یک متخلف شکار و صید همراه با لاشه یک کل وحشی در منطقه شکار ممنوع کلاته توسط محیط بانان این منطقه شناسایی و دستگیر شد.

گفتنی است؛ این متخلف شکار و صید همراه با ادوات شکار به مراجع قضایی معرفی شد.