بیاناتی گفت: ۵ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در منزل در صدف، نجات حیوانات در شهرک مدنی، ۲ مورد عملیات امداد و نجات در حادثه واژگونی خودرو در بلوار نجفی و بلوار شهید همدانی و رها سازی اندام بدن از داخل فلزات زینتی و زیورآلات در محل ایستگاه مرکزی توسط آتش نشانان به انجام رسید

به گزارش خبرگزاری موج همدان، بیاناتی گفت: ۵ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در منزل در صدف، نجات حیوانات در شهرک مدنی، ۲ مورد عملیات امداد و نجات در حادثه واژگونی خودرو در بلوار نجفی و بلوار شهید همدانی و رها سازی اندام بدن از داخل فلزات زینتی و زیورآلات در محل ایستگاه مرکزی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان در ادامه با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۵۹ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۶ مورد منجر به عملیات شده، ۱۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۵۹ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

ویبا اشاره به اینکه در این مدت یک مورد آتش سوزی شامل حریق خودرو در خیابان باباطاهر بوده است، اضافه کرد: تعداد ۲ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.